Denk mee over de toekomst van de Hollandsche Hoeve

Er is de afgelopen maanden gewerkt aan een concept-gebiedsvisie voor de toekomst van de Hollandsche Hoeve. Deze is nu gereed. We horen graag wat jij ervan vindt.

Reageren

De concept-gebiedsvisie is te vinden op Goes Praat Mee. Geef je mening door een idee in te dienen. Reageren is mogelijk tot en met maandag 3 juni 2024. Daarnaast organiseren we op dinsdag 21 mei 2024 van 16:00 tot 19:00 uur een inloopbijeenkomst in het Omnium (ruimte Paviljoen). Er is dan gelegenheid om de conceptvisie in te zien en vragen te stellen. De reacties die binnenkomen, nemen we waar mogelijk mee tijdens het opstellen van de definitieve visie. De verwachting is dat we dit stuk na goedkeuring van het college in september 2024 aanbieden aan de gemeenteraad. Laatgenoemde neemt er dan een besluit over.

Groen, openbaar en toegankelijk

De concept-gebiedsvisie is de opgesteld aan de hand van reacties die we in het najaar van 2023 via Goes Praat Mee kregen. Maar ook de ideeën van andere stakeholders die we tussentijds spraken, zijn zo goed mogelijk verwerkt. Het uitgangspunt van de visie is dat de Hollandsche Hoeve in de toekomst een groen, openbaar en toegankelijk gebied is, waarin ook onderwijs een belangrijke plek krijgt. De conceptvisie omschrijft deze zaken op hoofdlijnen. Daarom is niet alle ontvangen input (al) meegenomen in dit document. Veel reacties gingen over het onderhoud van het groen, de concrete speeltoestellen in de speeltuinen, afvalbakken, schaduwplekken, et cetera. We zijn die ideeën zeker niet vergeten, maar deze nemen we mee in de verdere uitwerking van de visie.

Uitvoering

We gaan als eerste aan de slag met het gebied rondom het Omnium en de omgeving van de kinderboerderij. Een aantal voorstellen uit de gebiedsvisie voeren we in deze deelgebieden de komende jaren uit. Andere suggesties komen pas op de langere termijn aan bod.