Demonstratie of protestactie houden

Algemeen

U bent vrij een manifestatie, ongeacht de inhoud, op elke openbare plaats te houden. Een manifestatie kan plaatsvinden op een openbare plaats in de vorm van een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Omdat de gemeente moet toezien op de openbare orde en veiligheid van andere burgers, bent u echter verplicht de gemeente 72 uur vooraf van uw voornemen op de hoogte te stellen.

Wat u moet weten

Het is belangrijk dat de bijeenkomst de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom tijdig met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bepaalde maatregelen, zoals dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten op motoren.

Wanneer mag de gemeente een manifestatie verbieden?

 • U hebt uw manifestatie te laat gemeld bij de gemeente
 • U hebt de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven
 • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid
 • Om te voorkomen dat ongeregeldheden ontstaan
 • Om de gezondheid te beschermen

De inhoud van een manifestatie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

Wat moet ik doen

U meldt uw manifestatie bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 48 uur voordat u de bijeenkomst houdt. Geef de gemeente de volgende gegevens:

 • uw naam en adres
 • het doel van de bijeenkomst
 • datum van de bijeenkomst
 • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
 • de plaats en/of de route
 • aantal personen dat u verwacht
 • maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de bijeenkomst. De gemeente kan uw manifestatie ook verbieden.