Deltaweg

De Deltaweg (N256) tussen Goes en Colijnsplaat is een van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland voor het personen- en goederenvervoer. In het zomerseizoen is het er extra druk door het toeristenverkeer. De Deltaweg is daarmee één van de drukste wegen van Zeeland.

De Provincie Zeeland vindt een veilige en vlotte doorstroming op de Zeeuwse wegen belangrijk. Daarom wil de Provincie de Deltaweg met voorrang aanpakken. De bedoeling is de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren op het tracé N256, tussen de A256 en de aansluiting met de N255 (Noord-Beveland). De Provincie onderzoekt welke oplossingen er zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Provincie Zeeland:

Onderzoek oplossing Deltaweg (N256) | Zeeland