De rekenkamercommissie

Het is bij de wet verplicht om een onafhankelijke toezichthouder in te stellen: de rekenkamer of rekenkamercommissie. Dit orgaan versterkt de controlerende taak van de gemeenteraad.

Onderzoek

Ook onderzoekt de rekenkamer of het handelen van het gemeentebestuur:

  • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  • met minder kosten hetzelfde oplevert (doelmatigheid);
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

Onderwerpen

De rekenkamercommissie rapporteert de uitslagen van de onderzoeken aan het gemeentebestuur. Dit orgaan bepaalt zelf welke onderwerpen zij selecteert voor onderzoek. De gemeenteraad heeft wel de mogelijkheid een verzoek te doen om een onderwerp te onderzoeken. 

Wie maakt deel uit van de rekenkamer?

De gemeenteraad benoemt de leden van de rekenkamercommissie en bepaalt hoeveel mensen hier deel vanuit maken. De rekenkamercommissie in Goes bestaat uit raads- en steunfractieleden. Van iedere partij zit er een lid in deze commissie. De griffie ondersteunt ambtelijk de rekenkamercommissie.