De rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, dat de controlerende taak van de gemeenteraad versterkt. Iedere gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer in te stellen.

De rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

  • voor de inwoners oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  • met minder kosten hetzelfde oplevert (doelmatigheid);
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

Onderwerpen

De rekenkamer rapporteert de uitslagen van de onderzoeken aan het gemeentebestuur. Dit orgaan kiest zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De gemeenteraad kan wel een verzoek doen om een onderwerp te onderzoeken. 

Wie maakt deel uit van de rekenkamer?

De gemeenteraad stelt de rekenkamer in. Ook bepaalt de raad hoeveel mensen hier deel vanuit maken. De rekenkamercommissie in Goes bestaat uit raads- en steunfractieleden. Iedere partij heeft een lid afgevaardigd.