De raadsgriffie

De meeste gemeenteraadsleden hebben naast hun raadswerk een baan. Om alles goed te laten verlopen, helpt en adviseert de raadsgriffie hen.

Voorbeeld

Een voorbeeld hiervan is ervoor zorgen dat een raadslid de informatie krijgt die hij of zij nodig heeft voor een belangrijke vergadering.

Goese inwoners

De griffie ondersteunt niet alleen de raadsleden, maar ook de inwoners van de gemeente Goes. Heeft u vragen over het werk van de gemeenteraad? Wilt u inspreken bij een vergadering van de gemeenteraad? Of praat u het liefste met een raadslid over een bepaald onderwerp? De griffie helpt u hierbij graag. Dat geldt ook voor vragen over:

  • vergaderstukken;
  • de mogelijkheden¬†van inwoners om invloed uit te oefenen op de lokale politiek.