D66

D66 logo

D66 in Goes is een lokale politieke partij. We zijn sociaal-liberaal, progressief en vrijzinnig. Onze fractie is onderdeel van de landelijk politieke vereniging D66. We hebben aandacht voor een duurzaam Goes en een duurzaam bedrijventerrein Deltaweg. Daarnaast vinden wij goede bereikbaarheid van onze dorpen en samenwerking met inwoners erg belangrijk. 

Gemeente

Een gemeente die het klimaat belangrijk vindt. Een gemeente die samenwerkt met de inwoners. Een gemeente die hem of haar de ruimte geeft om zelf met plannen te komen en deze (samen) uit te voeren. Een gemeente die de fiets boven de auto plaatst. Een gemeente die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Hier staat de Goese D66 voor. We zetten ons in om dit te bereiken.

Aandachtspunten

We hebben momenteel veel aandacht voor:

  • de duurzame ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Deltaweg
  • de duurzame toekomst van Goes
  • de bereikbaarheid van onze dorpen
  • het samenwerken met inwoners aan plannen
  • het zoveel mogelijk inzetten op voorzorg bij (jeugd)zorg en welzijn, zodat zware (jeugd)zorg minder nodig is

Meedenken

U als inwoner heeft over veel ontwikkelingen in de gemeente een mening. Ze zijn namelijk van invloed op uw wonen, werken en leven. Aangezien u mee wilt denken over de toekomst van onze gemeente, betrekt de D66 u actief bij de plannen. Dat is waar wij voor staan. 

Deltaweg

Wij hadden en hebben vraagtekens bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Deltaweg. Liever zagen wij het tot stand komen -en een verdeling van bedrijven in de regio. Meer organisaties in Goes betekent meer werknemers die aanspraak maken op de toch al krappe woningmarkt. Aangezien het bedrijvenpark er komt, verdient deze omgeving het om het meest duurzame bedrijventerrein in Zeeland te worden. Het moet bestaan uit vernieuwende organisaties die alleen maar energie-neutraal hun diensten en producten aanbieden. 

Sociaal-liberaal

De Goese fractie is onderdeel van de landelijke politieke vereniging D66. Een gemeenschap met een groot netwerk waarin mensen kennis en ideeën uitwisselen. De ontwikkeling van actieve leden is belangrijk. De visie van D66 is sociaal-liberaal.