Cultuurvisie

De gemeente zet de komende jaren in op de verbindende kracht van cultuur. Hoe de gemeente dit wil doen, staat in de cultuurvisie 2023-2027.

U kunt de cultuurvisie onderaan deze pagina opvragen, dan krijgt u de pdf in uw mail. Hieronder leest u de samenvatting van de cultuurvisie.

Samenvatting Cultuurvisie

Er gebeurt veel op het gebied van cultuur in Goes. Dat past bij de positie van Goes als centrum van de Bevelanden. We vinden het belangrijk om wat er is te erkennen en waar nodig te versterken.

Ambities

We zetten de komende vier jaar in op de verbindende kracht van cultuur. De ambitie is om met kunst en cultuur het welbevinden en sociale ontmoeting te versterken, kennis en trots te vergroten én het culturele ondernemerschap ruimte te geven. Deze ambities zijn uitgewerkt in twee programmalijnen: ‘Cultuur verbindt’ en ‘Aantrekkelijk Goes’.

Cultuur verbindt

Cultuur verbindt: het brengt mensen samen. Daarom vinden we cultuurparticipatie erg belangrijk. 

Een doel is om de samenwerking met het sociaal domein te versterken. Samenwerking tussen de culturele sector en welzijnsorganisaties levert bij aan positieve gezondheid. We moeten deze samenwerkingen aanmoedigen en faciliteren.

In de visie gaat het over de aanwezigheid van het cultureel aanbod in heel Goes, ook in de wijken en dorpen. Voor de positionering van de binnenstad is cultuur belangrijk, maar ook de aanwezigheid van cultuur in de eigen woonomgeving is belangrijk voor inwoners.

We zetten onverminderd in op cultuureducatie, zowel op scholen als daarbuiten, via het aanbod van culturele organisaties. Jong geleerd is oud gedaan. Jongeren bereiken vindt de gemeente belangrijk. We kunnen jongeren betrekken door meer gerichte activiteiten te organiseren of ze te betrekken bij de programmering. We willen ook de aandacht voor talentontwikkeling helpen versterken. 

Aantrekkelijk Goes

Goes onderscheidt zich ten opzichte van andere Zeeuwse steden. Het heeft een stedelijk karakter, veel voorzieningen voor de Bevelanden en heeft van oudsher de functie van marktplaats. Het is een stad van ondernemers, maar het is ook een culturele stad. Het Bleekveld is het enige Cultuurplein in Zeeland. Aan dit plein liggen belangrijke verschillende culturele voorzieningen bij elkaar. Het karakter van Goes willen we onder andere versterken door via het culturele aanbod het verhaal van Goes te vertellen.

De bekendheid van het culturele aanbod is belangrijk. De sector organiseert activiteiten, maar weet men wat er allemaal te doen is? Het is belangrijk dat hier wat mee gebeurt. Daarbij moet er meer aandacht komen voor de marketingwaarde van cultuur.

De zichtbaarheid van cultuur vergroten we ook door meer in te zetten op de aanwezigheid van culturele ontmoetingsplaatsen. Zoals de functie van de Grote Kerk als podium en huiskamer van de stad, aandacht voor ontmoetingsfuncties in de openbare ruimte en experimenteren met een culturele broedplaats.

Versterking

De cultuurvisie Goes toont ambitie op sociaal vlak en op stedelijke aantrekkelijkheid. De visie geeft de gemeente en de externe samenwerkingspartners handvatten voor de uitvoering van het beleid. De visie brengt daarnaast in beeld wat er in Goes aan cultuur en culturele voorzieningen is. Daarmee erkennen en waarderen we wat er al is.

Op een aantal punten stelt de visie versterking voor:

  • Er gebeurt veel in Goes. Veel van de activiteiten zijn kleinschalig. Dat is een kwaliteit en past bij de maat en schaal van Goes, maar we vinden het belangrijk dat meer mensen op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt. Daarom willen we een cultuurcoach inzetten die (culturele) organisaties, amateurkunstverenigingen, wijkcentra, dorpshuizen, dorpsraden en inwoners met elkaar verbindt en zo het culturele aanbod in Goes versterkt.
  • We willen met het Historisch Museum de Bevelanden komen tot een transitie van het museum.
  • We willen de samenwerking tussen de Bleekveldpartners (Mythe, Bibliotheek, 't Beest, Kunstuitleen, Muziekschool, KCE) versterken; die samenwerking zou zichtbaar kunnen worden op het Bleekveld. Dit plein zien we als Cultuurplein van Goes en de Bevelanden.
  • We willen meer aandacht voor cultuureducatie op scholen door de rol van KCE als cultuurmakelaar te versterken.
  • Kunst in de openbare ruimte kreeg in Goes altijd al veel aandacht. We willen hier ook de komende jaren op inzetten. Dit doen we dan breder dan alleen met het realiseren van murals.

Cultuurvisie opvragen

Via de knop hieronder kunt u de cultuurvisie 2023-2027 aanvragen. U ontvangt de pdf dan in uw e-mail.

Start aanvraag