Culturele Raad

Wilt u een concert, voorstelling, tentoonstelling of lezing organiseren? Of een andere bijdrage leveren aan de cultuur in Goes? Wilt u weten hoe u de weg vindt in cultureel Goes? Of subsidie aanvragen voor een culturele activiteit? Neem dan contact op met de Culturele Raad Goes.

Contact

De Culturele Raad Goes zet zich op allerlei manieren in voor de cultuur in Goes. Dit doet deze raad onder meer door het gemeentebestuur te adviseren over het cultuurbeleid. Daarnaast geeft deze raad informatie aan inwoners, bijvoorbeeld over subsidies voor culturele activiteiten. U kunt contact opnemen met de Culturele Raad Goes via (0113) 249 746. Of stuur een e-mail naar d.oste@goes.nl.

Advies over cultuur en subsidies

De raad adviseert de gemeente over het cultuurbeleid en over subsidieaanvragen voor culturele activiteiten. Dit doet de raad gevraagd en ongevraagd. Wilt u een subsidie aanvragen voor een culturele activiteit? Dan kunt u die rechtstreeks naar de raad sturen.

Activiteiten Culturele Raad

Iedere twee jaar reikt de Culturele Raad Goes een prijs uit: de Culturele Prijs van de Culturele Raad Goes. Een commissie van de raad kiest de kandidaten voor deze onderscheiding. De Culturele Prijs bestaat uit een culturele activiteit die in samenspraak met de ontvanger van de prijs wordt bepaald. Daarnaast organiseert de Culturele Raad verschillende activiteiten zoals de Zomertentoonstellingen (Beeldende Kunst) of wordt samengewerkt met anderen om het culturele leven in Goes bevorderen.

Relaties

De Culturele Raad heeft contact met alle personen en groepen die cultureel actief zijn binnen de gemeente. Dat zijn bijvoorbeeld de podia voor dans en theater, de bibliotheek, kunststichtingen, verenigingen, individuele kunstenaars, architectenbureaus en de instituten voor onderwijs in kunst en cultuur. Op die manier kan de raad zorgen voor samenwerking en goed overleg over alle plannen en ideeën.

Voor wie?

De Culturele Raad wil een bijdrage leveren aan de cultuur in Goes in brede zin. Daarom richt de raad zich niet op bepaalde groepen of op bepaalde vormen van kunst en cultuur. Alles telt mee: kunst en cultuur door amateurs én door professionals. Kunst en cultuur die één keer wordt opgevoerd of tentoongesteld, maar ook vormen die blijven. Daarbij wil de Culturele Raad bereiken dat zoveel mogelijk inwoners van Goes meedoen. 

Samenstelling

De Culturele Raad heeft minimaal negen en maximaal vijftien leden. Vier leden daarvan vormen het dagelijks bestuur. De wethouder Cultuur is als adviseur verbonden aan de raad. De raad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van de raad zijn openbaar. De raad wil graag alle kunst- en cultuursectoren vertegenwoordigen.

Dit zijn de leden:

  1. Wim Bakker, voorzitter, wimbakker@zeelandnet.nl, (0113) 218 425
  2. Willian Heesters
  3. Janny Dieleman
  4. Jon Coosen
  5. Peter van der Korput
  6. Caspar Mulders
  7. Joël Duin
  8. Erica Ringelberg
  9. Jessica Rovers

De personen bij de nummers 1 tot en met 4 vormen het dagelijks bestuur. Mevrouw Dini Osté verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de Culturele Raad Goes vanuit de afdeling Samenleving van de gemeente Goes (d.oste@goes.nl).

Verdere adresgegevens

Culturele Raad Goes
Postbus 2118
4460 MC Goes
Telefoonnummer: 06-34514782

Aanvragen subsidie

Subsidie Culturele Raad