Coronaplan voor evenementen

Voor een evenement in de ‘anderhalve meter samenleving’ is een coronaplan nodig.

Aan de hand van de vragen hieronder kunt u een apart plan opstellen of dit toevoegen aan uw veiligheidsplan. Dat plan wordt door de gemeente getoetst. Het kan zijn dat er vragen zijn die niet van toepassing zijn op uw evenement. Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente.

Inrichting terrein

 • Maak een plattegrond van het terrein met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Geef duidelijk aan waar de ingang/uitgang is.
 • Geef de looproutes aan, stel zo nodig éénrichtingverkeer in.
 • Bereken de netto-oppervlakte (dus zonder objecten zoals podium, tafels/stoelen, bar etc.) van het evenemententerrein.
 • Zorg voor voldoende ruimte op plaatsen waar bezoekers iets kopen, ook voor de wachtrij.

Huisregels

 • Zijn de huisregels van het evenement duidelijk zichtbaar voor de bezoekers? (bijv. bij ziekteverschijnselen, blijf thuis).
 • Zijn de huisregels van het evenement duidelijk voor vrijwilligers/ personeel? (bijv. bij ziekteverschijnselen, blijf thuis).

Op- en afbouw

 • Maak duidelijke afspraken met leveranciers wie wanneer aanwezig is, om het aantal medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. Beschrijf dit met een tijdslijn.

Entree

 • Welke voorzieningen zijn er voor de bezoekers (bijv. handgel).
 • Als een gezondheidscheck nodig is, beschrijft hoe u dit uitvoert. Onder gezondheidscheck wordt verstaan het vragen naar ziekteverschijnselen van COVID-19. Dit zijn de bekende verschijnselen als koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen e.d.. Als blijkt dat deze aanwezig zijn dan mag de persoon die deze klachten heeft niet worden toegelaten.
 • Hoeveel personen wilt u toelaten tot het evenement? Reken per persoon minimaal 2 m² om op 1,5 meter te kunnen blijven maar er is meer ruimte nodig voor bewegingen.
 • Hoe voorkomt u dat er niet teveel personen op het terrein zijn.
 •  Is online reservering mogelijk of noodzakelijk?
 •  Is het mogelijk om met tijdvakken te werken?
 • Is er een toegangsprijs: is pinnen of contactloos betalen mogelijk?

Informatie bezoekers

 • Beschrijf hoe u bezoekers informeert over de corona richtlijnen (bijv. flyers, banners, borden op       duidelijk zichtbare plaatsen).

Uitgifte Horeca

 • Beschrijf hoe het barpersoneel voldoende is beschermd (plexiglas, doorschijnend zeil).
 • Beschrijf hoe de hygiëne maatregelen zijn geregeld (handschoenen, mondkapjes).
 • Beschrijf hoe de betaling voor consumpties is geregeld (bijv. éénmalige consumptiebonnen).
 • Werk met (voorkeur milieuvriendelijke) disposables in plaats van met herbruikbare glazen.

Sanitaire voorzieningen

 • Beschrijf de looproute naar de toiletten.
 • Zijn de toiletten en de handenwasgelegenheden op voldoende afstand van elkaar. Wat voldoende   is verschilt per locatie. Als ze op 1,5 meter van elkaar geplaatst worden, maar bezoekers moeten er tussendoor dan is de afstand niet voldoende. Is de 1,5 meter helemaal vrij zonder kans op      kruisende mensen, dan kan dat wel voldoende zijn.
 • Beschrijf op welke wijze en hoe vaak de toiletten worden gereinigd.
 • Zorg voor voldoende ruimte voor de wachtenden.

Contactpersoon en toezicht

 • Wijs één persoon aan die namens de organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de coronamaatregelen. 
 • Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen voor de diverse disciplines in de organisatie (entree, catering, backstage etc.)
 • Zorg voor voldoende beveiligers en/of eigen toezichthouders.

Ontruiming

 • Beschrijf wanneer u overgaat tot ontruiming, wie de verantwoordelijke persoon is en hoe de ontruiming wordt uitgevoerd.

Tot slot: Zorg dat iedereen op de hoogte is. Bespreek uw coronaplan met alle vrijwilligers, medewerkers van de catering, standhouders en andere personen die op het terrein aanwezig zijn.