Conceptverzoek omgevingsvergunning

Algemeen

Let op: In verband met de hoeveelheid aanvragen kan de afhandeling van uw zaak langer duren dan u van ons gewend bent.

U heeft een plan om iets te veranderen op uw perceel. Mogelijk wilt u iets gaan (ver)bouwen. U heeft bijvoorbeeld de wens voor een uitrit naar de weg. Of u wilt uw droom waarmaken door het starten van een bedrijf. Voor deze plannen heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Dienstverlening geeft u graag advies over uw plan en bekijkt of het in de regels past. Met het conceptverzoek beoordelen wij of u een omgevingsvergunning nodig heeft en wat de haalbaarheid van uw plan is.

Voordelen van conceptverzoek

Het conceptverzoek is gratis. Voordat u grote kosten maakt, weet u of uw plan kans van slagen heeft. De kosten voor het uitwerken van uw plan blijven hierdoor beperkt. Er lopen geen termijnen zoals in een formele aanvraag. U ontvangt advies welke stukken u moet indienen voor een omgevingsvergunning en welke onderdelen vergunningplichtig zijn.

Resultaat

Als u alle stappen in het omgevingsloket heeft doorlopen krijgt u het resultaat direct te zien.

1. U heeft geen omgevingsvergunning nodig

Uw plan is vergunningsvrij mogelijk. U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig.

2. U heeft een omgevingsvergunning nodig

Het kan ook zijn dat uw plan vergunningplichtig is. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig om met uw plan aan de slag te gaan. In de stappen onderzoeken we direct de haalbaarheid van uw plan.  Uw plan toetsen we dan aan de regelgeving, bijvoorbeeld de bestemmingsplanvoorschriften en de eisen van welstand. Daarnaast kijken we welke onderdelen van uw plan nog meer vergunningplichtig zijn. Andere en/of bijzondere aandachtspunten geven we ook aan u terug. Als wij beoordelen dat uw plan haalbaar is, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

3. We wijzen uw plan af

De mogelijkheid bestaat dat we uw plan afwijzen. Het is niet fijn om te horen dat uw plan niet door kan gaan. U kunt het initiatief nemen om met ons in gesprek te gaan voor andere mogelijkheden.