Compliment of klacht

Algemeen

Elke dag maken veel mensen gebruik van onze service. Wij doen daarbij ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u toch niet tevreden? Of juist heel tevreden? Laat het ons weten!

Hoe geeft u een compliment?

Een compliment? Dat horen wij graag! Start geven compliment.

Hoe meldt u een klacht?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kunt u een klacht hebben over de gemeente. Voelt u zich verkeerd behandeld door een bestuurder, een afdeling of een medewerker? Laat het ons weten. Start indienen klacht.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na het schriftelijk melden van uw klacht krijgt u bericht dat wij uw klacht hebben ontvangen. Ook krijgt u uitleg over hoe het verder gaat. In de meeste gevallen neemt onze klachtencoördinator contact met u op. U kunt dan in een gesprek meer vertellen over uw klacht. De klachtencoördinator vraagt ook een reactie van de ambtenaar of bestuurder over wie uw klacht gaat.

Bent u niet tevreden over de oplossing door de klachtencoördinator? Dan bekijkt de klachtencommissie uw klacht. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij houden een bijeenkomst over uw klacht (een hoorzitting) en geven advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist uiteindelijk of uw klacht met recht is gedaan.

Ontevreden over de uitkomst?

De gemeente probeert uw klacht zo goed mogelijk op te lossen, via de klachtencoördinator en de klachtencommissie. Bent u toch niet tevreden over de uitkomst? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

Voor het indienen van een klacht is het verstandig om eerst met de Nationale Ombudsman te bellen. Dat kan iedere werkdag tussen 9:00 en 17:00 naar het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555. De Nationale Ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. Het is pas mogelijk om uw klacht bij de Nationale Ombudsman in te dienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de klachtenregeling? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de klachtencoördinator, telefoonnummer (0113) 249 941.

Verslag Bezwaarschriften- en klachtenbehandeling 2022

Wilt u het document 'Verslag Bezwaarschriften- en klachtenbehandeling 2022' lezen? Het is op te vragen bij ons klantcontactcentrum via 14 0113. Vermeld bij uw aanvraag de naam van het document en het e-mailadres waarop u het wilt ontvangen.

Heeft u een klacht over een gemeenschappelijke regeling?

De gemeente Goes werkt samen met andere gemeenten en andere organisaties binnen ‘gemeenschappelijke regelingen’. Het gaat om de volgende:

  • Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
  • Betho
  • GGD Zeeland
  • Leerplicht RMC Oosterschelderegio
  • Openbaar Lichaam Afvalverwerking Zeeland (OLAZ)
  • Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
  • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SMWO)
  • Samenwerking De Bevelanden
  • Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
  • Zeeuwse Muziekschool

Iedere gemeenschappelijke regeling heeft een eigen klachtenregeling, behalve Leerplicht RMC Oosterschelderegio en SWVO. Leerplicht RMC Oosterschelderegio en SWVO maken gebruik van de klachtenregeling van de gemeente Goes. Net als de gemeente Goes zijn zij aangesloten bij de Zeeuwse Ombudsman.

Op de site van de Zeeuwse ombudsman vindt u een lijst van alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die bij de Zeeuwse Ombudsman zijn aangesloten.

Wilt u meer weten over de klachtenregelingen van de betrokken gemeenschappelijke regelingen? Kijk dan op de websites van deze gemeenschappelijke regelingen. Dit geldt ook voor de regels rond integriteit (eerlijk en met goede bedoelingen werken) van de gemeenschappelijke regelingen.