Collegebesluiten 9 april 2024

Collegebesluiten 9 april 2024

Woningcorporatie Beveland Wonen bouwt en onderhoudt sociale huurwoningen in de gemeente Goes. Dit kost veel geld waar Beveland Wonen leningen voor moet aangaan. Als gemeente staan wij samen met stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant voor de leningen. Deze afspraken hebben we in een nieuwe overeenkomst met de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw gezet.

De fractie van CDA Goes stelde een aantal vragen over de huisvesting van de Reddingsbrigade. Het college geeft antwoord op deze vragen via een brief.

CDA stelde vragen over de toekomstige veiligheid van het gebied Centrum-Zuid in verband met de ammoniaktransporten over het spoor. Deze vragen zijn beantwoord door het college.

Maandag 8 april 

Bezoekt Burgemeester Cees van den Bos een echtpaar dat 60 jaar is getrouwd.

 

Dinsdag 9 april

Opent Burgemeester Cees van den Bos de Kookclub PITtig van Alzheimer Café De Bevelanden in buurthuis De Pit te Goes.

 

Donderdag 11 april 

Woont Burgemeester Cees van den Bos de uitreiking bij van de Four Freedoms Awards in Middelburg.

 

Vrijdag 12 april

Wethouder Joost de Goffau is aanwezig bij de voorstelling “Agena” van balletstudio Free.