Collegebesluiten 6 februari 2024

Collegebesluiten 6 februari 2024

In november stelde de gemeenteraad kaders vast voor een Urban sportvoorziening op Het Schenge. Ook maakte ze geld vrij voor dit project. Na een participatietraject en schetsontwerp blijkt het bedrag van €932.600 niet genoeg. Dit komt door flinke prijsstijgingen van materialen en lonen de afgelopen jaren. Er is een €195.000 extra nodig voor het ontwerp dat voldoet aan de wensen. Verschraling van het ontwerp heeft verschillende nadelen, zoals een nieuw participatietraject en vertraging. Daarom stelt het college voor aan de gemeenteraad om dit extra bedrag ook beschikbaar te stellen. Zodat we een Urban Sportpark kunnen aanleggen dat voldoet aan de wensen van alle betrokkenen.

9 februari 

Burgemeester Cees van den Bos maakt kennis met het Goese Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil in het kader van zijn kennismakingsronde.

Burgemeester Cees van den Bos overhandigt om 23.11 uur de sleutel van het stadhuis aan prins Fabian den eersten van ’t Hanzehat, dit gebeurt in café Baarends.

12 februari 

Burgemeester Cees van den Bos bezoekt echtpaar vanwege hun 60-jarig huwelijk.