Collegebesluiten 30 januari 2024

Collegebesluiten 30 januari 2024

Op dit moment zijn er geen duidelijke regels over waar zonnepanelen mogen worden geplaatst op historische gebouwen en monumenten. Er komen nu specifieke regels, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Ook komen er meer mogelijkheden om zonnepanelen te installeren, vergeleken met hoe de welstandscommissie het nu beoordeelt. Dit nieuwe beleid is een positieve stap om Goes duurzamer te maken.

Voor Aria-Zuid zijn een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dit is het deel van de woonwijk Aria dat ligt ten zuiden van het Pykeswegje. Er komen 248 woningen in Aria-Zuid. Het gaat om rijtjeswoningen, twee-onder-een-kappers, vrijstaande woningen en enkele appartementencomplexen. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Hierop kwamen drie reacties. Het college besloot in te stemmen met de beantwoording van de reacties en vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Met de vaststelling van het uitvoeringsplan meerjaren-agenda Arbeidsmarktregio Zeeland 2024 wordt vanuit de samenwerking in de Arbeidsmarktregio Zeeland – tussen overheid, onderwijs en ondernemers - € 390.000 beschikbaar gesteld voor begeleiding naar werk voor doelgroepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

De gemeente Goes is bezig met het project Havengebied Wolphaartsdijk. Binnen dit project werken we met eigenaren in het Havengebied aan de kwaliteitsslag die het gebied verdient. Dit doen we door samenhang aan te brengen tussen initiatieven van derden en plannen voor de openbare ruimte. In een memo aan de raad lichten we de stand van zaken toe.

Met deze memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken voor het maken van een hondenlosloopveld in Goes-Zuid en het contact hierover met de werkgroep over de hondenspeelplaats in Goes-Zuid.

Voor de uitvoering van de centrumgemeentetaken ontvangt Vlissingen voor Zeeland de uitkeringen voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang en Veilige opvang. Naast de centrumgemeentetaken voert het CZW bureau nog een aantal taken uit in opdracht van de 13 Zeeuwse gemeenten. Hiervoor wordt een begroting opgesteld en deze wordt nu ter goedkeuring aan het college aangeboden.

In ’s-Heer Hendrikskinderen gaan we de oude riolering vervangen. Dat is een mooie kans om ook de straten opnieuw in te richten. Inwoners uit ’s-Heer Hendrikskinderen dachten mee over het nieuwe ontwerp voor de straten. Aannemer BAM Infra Regionaal B.V. start de werkzaamheden begin februari.

Vrijdag 2 februari

Wethouder Joan Veldhuizen doet mee met een quiz in het kader van Warme truiendag op de Stamperiusschool.

Vrijdag 9 februari

Burgemeester Cees van de Bos maakt kennis met het Goese Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil.

Burgmeester Cees van den Bos overhandigt tussen 23.00 en 24.00 uur de sleutel van het stadhuis aan prins Fabian den eersten van ’t Hanzehat, dit gebeurt in café Baarends.