Collegebesluiten 25 juni 2024

Collegebesluiten 25 juni 2024

Beantwoording van toezegging (23037) waarmee wethouder Veldhuizen de gemeenteraad informeert over de stand van zaken van de warmtetransitie.

Het college beantwoordt de vragen van D’66 over het maaibeheer in Goes en de deelname aan ‘maai mei niet’.

De gemeente Goes is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Wet Kinderopvang. Hiermee bedoelen we dat we zorgen dat kinderopvangorganisaties zich houden aan alle regels uit de wet. Elk jaar maken we hierover een verslag. Dit verslag moeten we voor 1 juli aan de onderwijsinspectie sturen. Het college heeft het verslag doorgenomen en geeft akkoord om het verslag op te sturen.

Op de plek van het vroegere autobedrijf Van Fraassen komen nieuwe woningen. In 2021 verleende de gemeente medewerking aan het weghalen van het oude bedrijfsgebouw en het bouwen van 22 nieuwe woningen. Dit plan kan niet meer doorgaan door veranderingen in de markt. Daarom is er een nieuw plan gemaakt voor een woonhof met 35 woningen en bijbehorende parkeerplaatsen. Dit worden vooral betaalbare koop- en huurwoningen. De gemeente besluit onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het weghalen van het oude bedrijfsgebouw en het bouwen van het woonhof. De initiatiefnemer gaat het plan bespreken met de bewoners en de bedrijven in de buurt. Daarna gaan zij het plan verder uitwerken.

Odido heeft een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning om een zendmast te plaatsen aan de Ruisweg in Kattendijke. Deze zendmast is bedoeld om de mobiele bereikbaarheid in het dorp beter te maken. Het college besluit om de omgevingsvergunning voor de zendmast te geven.

In de visie op dienstverlening staat hoe we de komende jaren diensten in de hele gemeente willen aanbieden. Als de gemeenteraad het hiermee eens is, maken we plannen voor elk onderdeel van de visie. We controleren regelmatig of onze diensten passen bij wat inwoners en ondernemers willen, en of ze overeenkomen met onze belangrijke waarden (duidelijk, transparant, klantbewust, zelfbewust en passend en innovatief).

Eerder besloot het college de voetbalkooi aan de Fransen van de Puttestraat weg te halen. Als er in de voetbalkooi wordt gevoetbald, maakt dat te veel geluid. Onderzoeken laten zien dat de voetbalkooi niet aan de geluidsnormen voldoet. Na gesprekken met buurtbewoners, besluit het college de voetbalkooi nog iets langer te laten staan en pas na de zomer(vakantie) weg te halen. In de zomer gaan we samen met de buurtbewoners bedenken hoe het voetbalgedeelte opnieuw ingericht kan worden. 

Het college beantwoordt de vragen van de CDA fractie over het weghalen van de voetbalkooi aan de Fransen van de Puttestraat in Goes Oost.

Het is voor onze Oekraïense inwoners niet altijd even makkelijk om in Nederland te wonen. Ver van huis waar een oorlog aan de gang is, zorgen om geliefden die deelnemen aan deze oorlog en het niet weten of je toekomst in Oekraïne of in Nederland ligt. Om de Oekraïense inwoners met mentale klachten een steuntje in de rug te geven wordt psychosociale hulp aangeboden.

Vrijdag 28 juni:
Wethouder Joost de Goffau reikt de Groene Pluim uit.
Wethouder Joost de Goffau is aanwezig bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding.
Wethouder Joan Veldhuizen vaart mee op de Klipper in het kader van de relatiedag energietransitie.
Wethouder André van der Reest opent om een watertappunt Goese Polder.
 

Zaterdag 29 juni:
Burgemeester Cees van den Bos bezoekt een echtpaar i.v.m. hun 65-jarig huwelijk.
Burgemeester Cees van den Bos reikt een Koninklijke onderscheiding uit in Omnium.


Zondag 30 juni:
Wethouder Stan Meulblok reikt de diploma’s voor Petje af uit in dansschool Janvier.