Collegebesluiten 21 november 2023

Collegebesluiten 21 november 2023

Vanaf 29 november 2023 gaan er energiecoaches van start in de gemeente Goes, Noord-Beveland, Kapelle, Borsele en Reimerswaal. Inwoners kunnen een gratis gesprek met een energiecoach aanvragen via het Klant Contact Centrum van Beveland Wonen of via de website van de eigen gemeente. De energiecoach komt langs en geeft advies over hoe de energierekening verlaagd kan worden. Daarna kan eventueel een Isolatieteam langskomen om kleine isolatiemaatregelen toe te passen. Ook dit kost niets. Zowel inwoners met een koop- of huurwoning kunnen deelnemen.

Omdat de VVV Zeeland ermee ophield, startte in 2021 als proef de Touristshop. Wij als gemeente starten 2022 in hetzelfde gebouw aan de Singelstraat met de Stadswinkel. Elke dinsdag en donderdag is een medeweker van de gemeente in de Stadswinkel aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden. Nu is besloten om deze twee diensten vanaf 2024 samen te voegen. Het servicepunt is straks van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur open. Een medewerker van de gemeente staat dan klaar om toeristische informatie te geven en vragen over de gemeente te beantwoorden.

De gemeente Goes en projectontwikkelaar Fraanje hebben nieuwe afspraken gemaakt voor de bouw van de laatste woningen in de wijk Aria. Er komen naast koopwoningen, ook huur- en levensloopbestendige woningen. De plannen passen goed bij de ambitie van de gemeente.  Binnenkort start de procedure om het bouwen van deze woningen in het zuidelijke deel van Aria te regelen. Het restaureren en ombouwen tot een hotel of vergaderlocatie van de oude boerderij ‘Hof Welgelegen’ maakt ook onderdeel uit van de plannen.

In de gemeente Goes is veel vraag naar nieuwe, passende en betaalbare huizen. We werken hard om snel meer woningen te bouwen, maar dat kost tijd. De gemeente werkt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan slimme oplossingen om sneller woningen te kunnen bouwen. De gemeente ontvangt hiervoor 9,6 miljoen euro. Wij kunnen dit gebruiken om het bouwen van mooie, modulaire en verplaatsbare woningen binnen onze nieuwbouwprojecten of herstructureringsprojecten mogelijk te maken.

In het computersysteem Basis Registratie Personen (BRP) staan alle inwoners van Goes geregistreerd. De gemeente gaat dit BRP nu koppelen aan het nieuwe Vastgoed Beheer Systeem. Hierdoor worden wijzigingen in het BRP automatisch ook doorgevoerd in het Vastgoed Beheer Systeem. Wij kunnen op deze manier de dienstverlening verbeteren aan de inwoners die gemeentelijk eigendom in gebruik hebben. 

Het college informeert de gemeenteraad over een draagvlakonderzoek om te kijken of het zinvol is om in samenwerking met Stichting Urgente Noden Nederland een SUN-noodhulpbureau op te richten. Bij een SUN-noodhulpbureau kunnen hulp- en dienstverleners noodhulp aanvragen voor mensen met financiële problemen die met spoedhulp nodig hebben. Het noodhulpbureau is er voor als er geen andere mogelijkheden (meer) zijn.

Voor de periode 2024 tot en met 2027 is er een nieuw convenant Bibliotheekwerk Oosterschelde opgesteld. Een convenant is een afspraak tussen organisaties om samen te werken aan bepaalde doelen. In dit convenant hebben de deelnemende gemeenten Goes, Kapelle, Borsele, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen met Bibliotheek Oosterschelde afspraken gemaakt over programma's en diensten voor de komende jaren. 

De gemeenteraad wordt met een memo geïnformeerd over het overleg met omwonenden, de toelating van leerlingen en de toereikende van het bouwkrediet. Hiermee zijn de toezeggingen uit de raadsvergadering van 22 juni 2023 nagekomen.

Jaarlijks stelt het college een bijdrage vast die de gemeente aan scholen voor speciaal onderwijs betaalt om een deel van de kosten van het gebruik van de gymzaal te dekken. Het aantal leerlingen per school is bepalend voor de hoogte van deze vergoeding.

We krijgen een slimmere chatbot. De chatbot is een computerprogramma op onze website. U kunt vraag intypen en krijgt automatisch antwoord. De gemeente Goes introduceerde de eerste chatbot, ‘Guus’ in 2020. Deze chatbot geeft antwoorden die wij zelf hebben ingevoerd en kan niet op alle vragen een antwoord geven. Het college besloot om de chatbot aan te passen naar een AI-chatbot. Dat is een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Dit betekent dat de chatbot zelf op de website zoekt naar de antwoorden. 

We gaan door met de financiering van het Meldpunt Zorgwekkend gedrag. De komende twee jaar ontvangt Meldpunt bovendien €10.231,95 per jaar extra. Het Meldpunt pakt dan ook de zorgmeldingen jeugd op.