Collegebesluiten 2 januari 2024

Collegebesluiten 2 januari 2024

De eigenaar van een bedrijfswoning aan de Westerlandpolderweg 2 in Wolphaartsdijk wil deze bedrijfswoning veranderen naar een plattelandswoning. Zodat er ook mensen in mogen wonen die niet bij het bedrijf horen. De eigenaar vraagt de gemeente hieraan mee te werken. De gemeente besluit mee te werken, maar er is nog wel een onderzoek nodig naar de luchtkwaliteit, geur en het geluid. De eigenaar kan de plannen nu verder uitwerken en later een omgevingsvergunning aanvragen.

Het college verleent aan Stichting Goes Marketing een structurele subsidie voor 2024. Hiermee kan de stichting zich inzetten voor citymarketing en het organiseren evenementen of het financieel ondersteunen van evenementen die door derden worden georganiseerd.

Binnen de gemeente Goes is besloten het jeugdlintjesprogramma te herzien, omdat het belangrijk is dat de erkenningen op basis van verdienste worden toegekend. De aanpassingen, zoals het toevoegen van referenties van leraren of begeleiders, zullen helpen om de objectiviteit en waarde van de bijdragen te bevestigen. In de aangepaste criteria wordt nu geëist dat de activiteiten van jongeren een bovengemiddelde positieve impact hebben op de lokale gemeenschap. De veranderingen zijn bedoeld om het Goese jeugdlintje meer waarde te geven en ervoor te zorgen dat alleen oprecht verdienstelijke prestaties worden erkend.

We gaan aan de slag om een goed Zeeuws toezicht in te richten op zorgverleners binnen de jeugdwet en WMO. Zo willen we toezicht houden om te zorgen dat het zorggeld goed besteed wordt.

TEJO (Therapeuten voor Jongeren) biedt jongeren van 10 tot 20 jaar anoniem en gratis een luisterend oor en oplossingsgerichte mentale ondersteuning, psychische hulp en begeleiding. Vanwege de laagdrempeligheid en toegankelijkheid durven jongeren binnen te lopen en wordt zwaardere hulp eventueel voorkomen. Voorgesteld wordt om het TEJO-huis in 2024 te blijven subsidiëren met een bedrag van €21.580. Andere gemeenten (Kapelle, Borsele, Reimerswaal en Noord-Beveland) zullen tevens een bijdrage verstrekken.

Het Zeeuwse beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving moet worden bijgewerkt vóór 1 januari 2024. Alle gemeenten moeten dat doen. Dit doen we omdat de Omgevingswet op 1 januari ingaat. Ook doen we het omdat er een nieuwe Landelijke Handhavingsstrategie (LHSO) ingaat. Ons huidige beleid is verouderd. We willen allemaal hetzelfde beleid in Zeeland, zodat we goed kunnen samenwerken en een eerlijk speelveld behouden.

Met deze memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het herstelplan van de Zeeuwse Muziekschool.

Woensdag 3 januari 
Wethouder Joost de Goffau neemt een kijkje tijdens het E-sports evenement in het Omnium.

Donderdag 4 januari
Wethouder Stan Meulblok is om 17.00 uur aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst Noordhoek.

Vrijdag 5 januari
Wethouder Joost de Goffau doet om 19.30 uur een woordje bij de afscheidsreceptie van Jan Blok-VV Wolfaartsdijk.

Maandag 8 januari
Burgemeester Marcel Fränzel is om 19.30 uur aanwezig tijdens het nieuwjaarsconcert en borrel van de gemeente Terneuzen.

Dinsdag 9 januari
Wethouder Joost de Goffau is om 16.30 uur aanwezig tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het VNO-NCW.

Wethouder Joan Veldhuizen en wethouder Stan Meulblok zijn om 18.30 uur aanwezig tijdens de inloopavond Wilhelminadorp op de Stamperiusschool.

Woensdag 10 januari
Wethouder Stan Meulblok is (mogelijk) aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van het OCG.

Wethouder de Goffau is om 19.30 uur aanwezig tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Ondernemersvereniging en Dorpsvereniging Wolphaartsdijk.

Donderdag 11 januari
Wethouder Marcel Fränzel is om 20.00 uur aanwezig tijdens het Nieuwjaarsconcert van het Zeeuws Orkest.

Vrijdag 12 januari 
Het gehele college is vanaf 16.00 uur aanwezig tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Provincie Zeeland te Middelburg.

Zaterdag 13 januari
|Wethouder Joost de Goffau is om 20.00 uur aanwezig tijdens het nieuwjaarsconcert van het Zeeuws Orkest in de Mythe.