Collegebesluiten 2 april 2024

Collegebesluiten 2 april 2024

Er is een bestemmingsplan gemaakt dat de regels over detailhandel in andere bestemmingsplannen verandert. Het bestemmingsplan heeft als belangrijkste doel om niet gebruikte detailhandelsmogelijkheden buiten de binnenstad, Marconistraat, wijk- en dorpscentra weg te halen. Bestaande winkels houden hun rechten. Het bestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Er kwamen drie reacties. Het college heeft ingestemd met de beantwoording en vraagt de gemeenteraad om te beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

We gaan samen met woningcorporatie Beveland Wonen onderzoeken of we appartementen kunnen bouwen op het Stationsplein in Goes. Voor dit project krijgen we geld van de overheid. Dit heet de SPUK-regeling. Er is een aantal regels om dit geld te krijgen. Zo moeten we uiterlijk in 2027 starten met de bouw en moet het project uit minimaal 39 appartementen bestaan. Medio 2025 is het onderzoek klaar en weten we meer over de appartementen.

De fractie van Nieuw Goes is op bezoek geweest in wijkcentrum Jan Ligthart. Naar aanleiding van dit bezoek heeft Nieuw Goes een aantal vragen gesteld over onder meer verduurzaming, onderhoud, en de contacten met de gemeente. In dit voorstel beantwoorden burgemeester en wethouders deze vragen.

Ook de fractie SGP ChristenUnie stelde het college vragen over de verduurzaming en de aanpassing van wijkgebouw Jan Ligthart in Goes-Oost. Het college geeft antwoord op deze vragen in een brief.

Het college heeft een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd voor de woonwijk 'Riethoek' in Goes. Het vorige bestemmingsplan was meer dan 14 jaar oud. Het ontwerpbestemmingsplan lag zes weken ter inzage. Er kwamen hierop drie reacties. Het college besloot in te stemmen met de beantwoording van deze reacties en vraagt de gemeenteraad om te beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Hotel Van der Valk zal per 1 april volledig in gebruik zijn als opvanglocatie voor asielzoekers. Een groot deel van de alleengaande mannen uit de Zeelandhallen krijgt hier een plek. Ook worden er vrouwen en kinderen opgevangen. Daarom zal een deel van de mannen uit de Zeelandhallen elders in Nederland worden opgevangen. COA heeft vanwege het tekort aan opvangplekken en de actuele sluiting van opvanglocaties tot 16 april nodig om deze vluchtelingen elders onder te brengen.

Donderdag 4 april 

Wethouder Joost de Goffau onthult een buitenexpositie in ’s Heer Arendskerke.

 

Vrijdag 5 april

Wethouder Joost de Goffau verricht de Aftrap BOB campagne Gemeente Goes.