Collegebesluiten 16 januari 2024

Collegebesluiten van 16 januari 2024

Vanaf 2026 verwachten we negatieve begrotingssaldi. Dit betekent dat we niet genoeg geld hebben voor alles wat we willen doen. De gemeenteraad heeft ons gevraagd om in kaart te brengen hoe we dit kunnen oplossen.

We bekijken nu hoe we dit gaan aanpakken, welke mogelijke oplossingen er zijn, aan welke regels we ons moeten houden en wat onze planning is. Hiermee willen we vóór de zomer van 2024 klaar zijn. Onze oplossing zetten we in de Kadernota voor 2025.

Drie keer per jaar horen wij van het Rijk hoeveel geld er via het gemeentefonds naar de gemeente Goes komt. Dit noemen we een circulaire. Uit de circulaire van december 2023 blijkt dat we voor de jaren 2023 tot en met 2027 meer geld krijgen dan dat we vooraf hadden berekend. Dit extra geld krijgen we vooral voor de invoering van de Omgevingswet en de Energietoeslag 2023. Ook is het aantal huishoudens met een laag inkomen naar boven aangepast, waardoor we meer geld krijgen. Het college besluit om de begroting voor 2024 hierop aan te passen.

Het college heeft de Re-integratieverordening 2024 vastgesteld. In dit document staan duidelijke afspraken over hoe iemand snel kan terugkeren op de werkvloer. Het oude document is in 2017 geschreven. We moesten dit we aanpassen omdat er vanaf 1 juli 2023 zaken zijn veranderd in de Participatiewet.

Samen met de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten werken we aan de Regionale Mobiliteitsstrategie. In dit document leggen we uit hoe wij het openbaar vervoer in Zeeland vanaf 2025 gaan regelen. Vervoer met de bus of trein kennen we al, maar de flextaxi is nieuw. Als er geen bus rijdt, brengt de flextaxi reizigers op aanvraag van A naar B. Omdat de flextaxi nieuw is, moeten we duidelijke afspraken maken. Deze afspraken liggen vast in spelregels. Het college is akkoord met de spelregels.

Vrijdag 19 januari
Burgemeester Marcel Fränzel en wethouder André van der Reest zijn aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van vereniging Dorpsbelangen Kattendijke. De burgemeester reikt daar een Koninklijke onderscheiding uit.

Zaterdag 20 januari
Wethouder Stan Meulblok verricht de jubileum opening Supercross Goes om 19.30 uur. Dit doet hij samen met gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Maandag 22 januari
Burgemeester Marcel Fränzel bezoekt echtpaar in verband met hun 60-jarig huwelijk. 

Dinsdag 23 januari
Burgemeester Marcel Fränzel bezoekt echtpaar in verband met hun 60-jarig huwelijk.

Wethouder André van der Reest doet een woordje bij de Preventie conferentie in het ZLM Veiligheidspark. Wethouder Joan Veldhuizen is hier ook bij aanwezig.

Donderdag 25 januari
Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig bij ‘10 jaar RUD (Regionale Uitvoerings Dienst’) in de Stenge in Heinkenszand

Vrijdag 26 januari
Burgemeester Marcel Fränzel is aanwezig bij de Bindingsavond van de Jeugdbrandweer en reikt speldjes aan de vrijwilligers uit.

Wethouder André van der Reest opent de activiteitenmarkt SHHkinderen in het Dorpshuis in SHHkinderen.