Collegebesluiten 16 april 2024

Collegebesluiten 16 april 2024

Met voorliggend beleidskader wordt uitvoering gegeven aan de wens van het college van B&W van de gemeente Goes om voor de situatie dat zich een humanitaire ramp voordoet, een vastgesteld kader ter beschikking te hebben waaraan hulpvragen getoetst kunnen worden en waarop besluitvorming gebaseerd kan worden.
Het beleidskader zet de verschillende mogelijkheden op een rijtje en draagt criteria aan op basis waarvan keuze gemaakt kunnen worden.

Er zijn drie nieuwe straten vastgesteld in Wilhelminadorp:
- Hofstede Goenje: lopend vanaf de Lindenberghstraat tot de I.G.J. van den Boschstraat in Wilhelminadorp;
- Hofstede Hongersdijk: lopend vanaf Hofstede Goenje tot Hofstede Waterloo in Wilhelminadorp;
- Hoftstede Waterloo: lopend vanaf Hofstede Goenje tot Hofstede Hongersdijk in Wilhelminadorp.

Het Hoornbeeck College voor reformatorisch MBO in Goes fuseert met de Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Het college van B&W moet hier een advies over geven omdat dit zo is geregeld in de Wet op het voortgezet onderwijs. Omdat er geen gevolgen zijn voor Goes geeft het college van B&W een positief advies.

Maandag 15 april

Wethouder Joost de Goffau geeft een gastles over Dodenherdenking aan groep 7/8 van het Samenspel in Wolphaartsdijk.

Wethouder André van der Reest geeft een gastles over Dodenherdenking aan groep 7/8 van Poeljeugd.

 

Dinsdag 16 april

Burgemeester Cees van den Bos bezoekt een 100 jarige in het Gasthuis.

Wethouder Joost de Goffau is aanwezig bij de Doortrapdag Valpreventie.

Wethouder Joost de Goffau is aanwezig bij de Zeeuwse Ondernemersdag-Zeeland business.

 

Woensdag 17 april 

Burgemeester Cees van den Bos geeft tezamen met een veteraan een gastles over WOII en het ‘nut van herdenken’ aan groep 7 van de Beatrixschool in Goes.

Wethouder Stan Meulblok geeft een gastles over Dodenherdenking aan groep 7/8 op de Steenblokschool.

Wethouder Joost de Goffau doet een openingswoordje tijdens de kick-off verduurzaming bedrijventerreinen Poel I en IV.

Wethouder Joost de Goffau is aanwezig bij de Start Bellevue Goese Diep.

 

Zaterdag 20 april

Wethouder André van der Reest houdt een openingsspeech tijdens het Jaar evenement Expat Center Zeeland in de Lasloods in Vlissingen.

Wethouder André van der Reest neemt een kijkje in het Omnium tijdens de competitiedag van rolstoelhockey.