Collegebesluiten 13 februari 2024

collegebesluiten van 13 februari 2024

Regelmatig gaan nutsbedrijven aan de slag om werkzaamheden aan kabels en leidingen uit te voeren. Hiervoor moet regelmatig de straat of de stoep worden opgebroken. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat hierna het straatwerk weer netjes wordt hersteld. Deze werkzaamheden doen wij niet zelf, maar voert een aannemer namens ons uit.
Aannemingsbedrijf Traas en Ovaa B.V. is door ons gekozen om dit de komende periode te gaan doen. 

In 2023 heeft de gemeente beleidsregels ingevoerd om maatschappelijke instellingen te subsidiëren vanwege hoge energieprijzen. Nu, in 2024, blijven energietarieven hoog, waardoor buurthuizen en andere maatschappelijke instellingen financiële problemen ervaren. We gaan deze instellingen ook in 2024 te ondersteunen. Dit op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Goes 2023. Dit zijn bijna dezelfde beleidsregels als die in 2023. 

Op woensdagmorgen 7 februari 2024 heeft een grote brand de bedrijfsloods op het perceel Westeinde 7 in de as gelegd. Omdat in het bedrijfspand asbest was verwerkt, is er een gebied rond het pand en aansluitend een gebied ten zuidwest van het pand met asbest verontreinigd. Dat is via een gecertificeerd bedrijf vastgesteld. 

Binnen dit gebied zijn de openbare ruimte en het spoor schoon gemaakt zodat verder verontreiniging door het verkeer niet meer kan plaatsvinden. Ook zijn de paden naar de woningen schoongemaakt. 
De eigenaar krijgt namens het college een last opgelegd om het eigen bedrijfsperceel te saneren. Ook krijgt hij namens het college een last opgelegd om de 

percelen van alle particulieren binnen het verontreinigde gebied te saneren. Indien de eigenaar hier binnen de daartoe gestelde termijn geen gevolg aan geeft, zal het college op kosten van de eigenaar, aan het gecertificeerd bedrijf opdracht verlenen tot de asbestsanering. Dus het gebeid wordt in elk geval helemaal schoongemaakt. Meer informatie vindt u op www.goes.nl/nazorg-brand-kloetinge