College Goes positief over plannen nieuwbouw Wilhelminadorp

Het college van B&W van de gemeente Goes heeft ingestemd met het beoogde woningbouwprogramma en daarbij een schetsontwerp voor de nieuwbouwwijk Wilhelminadorp-Zuid.

Woonwijk

Gemeente Goes wil daar (in de hoek Lindenberghstraat en I.G.J. van den Boschstraat) in de komende twee jaar een woonwijk met 58 woningen ontwikkelen die een waardevolle toevoeging is voor het woningbestand van Wilhelminadorp, Goes en de regio. Het accent ligt daarbij op betaalbare woningen.

Regie op de woningbouw

Om dat te doen, houdt de gemeente zelf de regie. Dat betekent dat ze zelf opdrachtgever is voor het bouw- en woonrijp maken en de grond vervolgens perceelsgewijs uitgeeft aan ontwikkelaars/bouwers of woningbouwcoöperaties. Op die manier kan woningbouw worden ontwikkeld die voldoet aan alle inzichten op het gebied van woningbehoeften. En sluit de woningbouw aan op het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, verkeer en duurzaamheid. Wilhelminadorp is en blijft daarmee een aantrekkelijk en leefbaar dorp, waar nieuwbouw en het dorpse karakter goed samengaan, voor zowel nieuwe als bestaande bewoners.

Planning

De gemeente presenteert het beoogde woningbouwprogramma met het bijbehorende schetsontwerp in februari 2023 aan de inwoners van Wilhelminadorp. Zij ontvangen hiervoor nog een uitnodigingsbrief. Met de uitbreiding van het woningaanbod in gemeente Goes/Wilhelminadorp-Zuid wil de gemeente voldoen aan de vraag naar meer passende en betaalbare huur-en koopwoningen voor diverse doelgroepen. De planning is om in 2023 het schetsontwerp definitief te maken en te starten met de bestemmingsplanprocedure. Het is de bedoeling dat in 2024 het bouwrijp maken begint en dat in 2025 de bouw van de nieuwe huur- en koopwoningen start.

Foto: Suzan Fotografie