Coalitieakkoord voor Goes

PvdA-GroenLinks, Nieuw Goes, SGP-ChristenUnie en Partij voor Goes hebben een coalitieakkoord bereikt. Hierin staat wat ze samen willen bereiken in de komende vier jaar.

Het coalitieakkoord heeft de titel ‘Goes, een krachtige samenleving’. De vernieuwde koers laat meer inzet zien op dienstverlening, participatie, samenwerking en duurzaamheid. Het nieuwe college wil door een brede inzet en samenwerking de Goese samenleving versterken en dichter bij inwoners komen te staan. Aan de ene kant doet zij dit door inwoners eerder en vaker te betrekken. Aan de andere kant door mensen beter te ondersteunen als zij hulp nodig hebben.

Zichtbaar aanwezig en benaderbaar

Het nieuwe college wil zichtbaar aanwezig en benaderbaar zijn voor iedereen. Samenwerken met de gemeenteraad, inwoners, organisaties en ondernemers staat centraal. Het nieuwe collegeprogramma biedt ruimte om in samenspraak met alle Goese partijen tot breed gedragen resultaten te komen. Het nieuwe college onderschrijft ambities uit het raadsakkoord en wil samen met de gemeenteraad aan de slag om deze waar te maken.

Wethouders

Naast burgemeester Margo Mulder bestaat het beoogde college uit vier wethouders. De beoogd wethouders zijn:

  • Joan Veldhuizen (PvdA-GroenLinks)
  • Martijn Vermeulen (Nieuw Goes)
  • André van der Reest (SGP-ChristenUnie)
  • Stan Meulblok (Partij voor Goes)

Installatie

Op donderdag 2 juni wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad, waarna de beoogd wethouders worden geïnstalleerd. De extra raadsvergadering begint om 20:30 uur in het Stadskantoor in Goes en is openbaar. U kunt ook vanuit huis meekijken of -luisteren via www.goes.nl/agenda-van-de-gemeenteraad.

Coalitieakkoord

Kijk hier voor het volledige coalitieakkoord.