Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is in Nederland de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. 

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het COA biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst. 

Zie ook www.coa.nl

De taken van het COA zijn:

  • Onderdak bieden aan asielzoekers
  • Asielzoekers begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
  • Opvanglocaties verwerven en beheren
  • De veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven
  • Asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Zie ook www.coa.nl

COA zoekt naar extra opvanglocaties, omdat de huidige opvanglocaties helemaal vol zitten. En het COA wil voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Er is nu sprake van een hoge instroom van vluchtelingen. 

Nee.