CDA

CDA

De Goese raadsfractie van het CDA staat middenin de maatschappij. In een sterke samenleving staan mensen centraal: je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. We gaan hierbij uit van een christelijk mensbeeld. Samen bouwen we aan een Goese toekomst.

Rentmeesterschap

CDA voelt zich geroepen om te zorgen voor natuur en cultuur. We moeten verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten, zijn creativiteit en innovatie nodig.

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor CDA begint politiek met het erkennen van maatschappelijk initiatief. Mensen, sportclubs, scholen, kerken, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft hen allemaal het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Andersom geeft de burger de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe ze dingen moeten regelen.

Betrouwbare overheid

CDA vindt dat de rechtstaat staat voor de bescherming van de waarde van mensen. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft hen zekerheid. Ze is er om onrecht te bestrijden en moet zelf ook rechtvaardig zijn. Mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn, moeten ook zorg van haar ontvangen.

Betrokkenheid

Als partij zetten we in op betrokken burgers. Hiermee hopen we de onderlinge verbondenheid te versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens als we met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid. Voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen.