Buys Ballotstraat

In de Buys Ballotstraat geldt sinds oktober 2020 een verbod voor vrachtverkeer. Dit is toen ingesteld als pilot.

Tijdens de proefperiode hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Op basis daarvan heeft het college besloten om de pilot af te ronden en het verbod op vrachtverkeer definitief te maken. 

Opvragen onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten van de proef in de Buys Ballotstraat zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Goes. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder. Geef daarbij aan dat het om het document 'Monitoring pilot verbod vrachtverkeer Buys Ballotstraat' gaat.

Start aanvraag