Brug Wilhelminadorp

De brug Wilhelminadorp is een brug over het kanaal van Goes. De brug ligt binnen de bebouwde kom en verbindt de Oosthavendijk met de Westhavendijk.

Specificaties

Doorvaartbreedte : 10 meter.
Onderdoorvaarthoogte bij KP +1.30:  1 meter.