Boswerkzaamheden Poelbos

Staatsbosbeheer start op maandag 18 juli met het verwijderen van dode en zieke essen in het Poelbos. Het gaat om honderden essen die zijn aangetast door de essentaksterfte.

Het gaat om honderden essen die zijn aangetast door de essentaksterfte. De werkzaamheden vinden een groot deel van de zomer plaats. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het bos tijdelijk afgesloten voor publiek. Dit staat ter plaatse met borden aangegeven.

Essentaksterfte

Het gaat slecht met de es in Nederland. Overal in Nederland, dus ook in Zeeland, heeft de es te kampen met de essentaksterfte. Deze wordt veroorzaakt door een schimmel, het vals essenvlieskelkje. De schimmel - van oorsprong afkomstig uit Oost-Europa -, verspreidt zich met zijn sporen makkelijk door de lucht. Via het blad dringt het schimmelweefsel de takken en van daaruit de rest van de boom binnen. Jonge takken worden het eerst aangetast; dat is goed te zien door de in voorjaar en zomer steeds dunner wordende kroon. Doordat de boom verzwakt raakt, is de kans groot dat andere organismen, zoals de honingzwam, de boom met hun schimmeldraden binnendringen en de boom vanonder aantasten. Uiteindelijk leidt dit meestal tot het afsterven van de boom en het daarmee gepaard gaande gevaar. Tot nog toe is er geen remedie tegen de ziekte gevonden.

Essen Poelbos

Alle essen in de terreinen van Staatsbosbeheer zijn op de schimmelziekte bekeken en bij een groot aantal is inderdaad vastgesteld dat zij sterk zijn aangetast. Vanwege het veiligheidsrisico dat zij vormen, blijft er niets anders over dan deze essen te verwijderen. In het Poelbos bij Goes gaat het om honderden essen, die nu of op korte termijn gevaar (gaan) opleveren. Het gaat dan om bomen langs wegen en paden en aan grenzen van percelen. De afgelopen maanden zijn deze bomen met een oranje stip gemerkt.  Aangetaste essen die dieper in het bos staan of een grote ecologische waarde hebben (vanwege spechtengaten, roofvogelhorsten) worden gespaard; veiligheid blijft echter voorop staan.

Werkzaamheden

De boswerkzaamheden starten op maandag 18 juli, net na het broedseizoen. Daarna vinden er nog aanvullende werkzaamheden plaats, zoals het weer op orde brengen van de paden. Door de werkzaamheden zijn bepaalde delen van het bos tijdelijk afgesloten voor het publiek. Dit staat ter plaatse aangegeven met borden. De totale werkzaamheden nemen een groot deel van de zomer in beslag. Waar nodig vindt op termijn herplant plaats.

Ander aanzicht bos

Door het verwijderen van de bomen, zal het bos er anders uit gaan zien. Zeker in het begin is er meer licht en ruimte in het bos. Hiervan zullen bepaalde planten en dieren profiteren. Om de natuur in het Poelbos wat meer ruimte te geven en versnippering tegen te gaan, wordt een aantal paden definitief afgesloten. Hierdoor hoeven veel minder bomen verwijderd te worden dan voorheen was ingeschat. De afsluiting van de paden is afgestemd met de gemeente Goes, de dorpsraden en de MTB-club. Grote delen van het bos blijven toegankelijk voor het publiek.

Voor verdere informatie: boswachter Karel Leeftink, 06-10943647.

Bovenstaand nieuwsbericht is door Staatsbosbeheer als persbericht naar de media verstuurd.