Boomonderhoud in uw wijk of dorp

Ook bij u in de wijk of in het dorp inspecteren en onderhouden wij de bomen.

Wat doen we in uw wijk of dorp?

Stap één is het inspecteren de bomen. Wij inspecteren bomen om te achterhalen of ze geen gevaar vormen voor de leefomgeving. Op basis van de inspectie weten we precies welke maatregelen we moeten treffen of welke werkzaamheden we moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld:

  • Snoeien
  • Kappen
  • Rooien
  • Grond bemesten
  • Beluchten
  • Mulchen

Soms komt het ook voor dat we niks aan een boom doen, omdat dit niet nodig blijkt te zijn.

Informeren over boomonderhoud

Het is niet mogelijk om iedere inwoner apart te informeren over al het boomonderhoud in uw wijk of dorp. Dit zou veel werk en geld kosten. Wij brengen omwonenden per brief op de hoogte als het weghalen van een boom gepland is en zorgt voor tijdelijke hinder of een grote verandering in het straatbeeld.

Wilt u weten wanneer we de bomen in uw wijk of dorp inspecteren en indien nodig onderhouden? In het overzicht hieronder vindt u onze planning.

2023
Goes-Zuid

Goes-Oost
Goes centrum
Kloetinge
Oostmolenpark


2024
Goese Polder
Noordhoek
Mannee
Goese Meer
Wilhelminadorp
Kattendijke


2025
Oud Sabbinge
Wolphaartsdijk
Eindewege
's Heer-Hendrikskinderen

's Heer-Arendskerke
Goes-West
De Poel
Overzuid


Let op: dit is een voorlopige planning

Vragen?

Heeft u vragen over het boombeheer in uw wijk of dorp? Neem dan contact op met Ben Burg via b.burg@goes.nl.