Bomen kappen in de openbare ruimte

Kappen bij projecten

Bij werkzaamheden aan wegen of voor woningbouw moeten aannemers soms bomen kappen. Dit kunnen wij niet altijd voorkomen. Staat een boom in het Bomenboek? Dan publiceren wij de kap van deze boom vooraf op www.overheid.nl en in de Bevelandse Bode. Wij proberen altijd zoveel mogelijk gezonde bomen te laten staan.

Kappen bij een noodsituatie

Soms moeten wij een boom per direct kappen. Dit is altijd vanwege de veiligheid. Bijvoorbeeld omdat de boom dreigt om te vallen of te scheuren en daarmee een direct gevaar vormt voor de omgeving. Andere redenen om een boom direct te kappen zijn schade door storm of extreme achteruitgang in kwaliteit. We grijpen dan snel in om ongelukken en verdere schade te voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over het kappen van bomen in de openbare ruimte? Neem dan contact op met Ben Burg via b.burg@goes.nl.