Bodemonderzoek laten uitvoeren

Wilt u bij de aankoop van een huis, bedrijfspand of grond weten wat de kwaliteit van de bodem is? Of u heeft (ver)bouwplannen? Dan kunt u een bodemonderzoek laten uitvoeren door een bodemonderzoeksbureau.

Onderdeel van een bodemonderzoek is een historisch onderzoek. Dit is een onderzoek naar de activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden op en nabij uw kavel. Het bodemonderzoeksbureau vraagt deze informatie zonder kosten op bij de gemeente Goes en mag de beschikbare dossiers inzien in het gemeentearchief. In ruil daarvoor vraagt de gemeente het onderzoeksbureau om de uitkomst van het onderzoek (rapportage) zo spoedig mogelijk digitaal naar de gemeente te sturen (in PDF en XML formaat).

Bij een bodemonderzoek voor een bouwactiviteit, moet het bureau voldoen aan de gemeentelijke eisen op het gebied van de te onderzoeken omvang en de diepte. Dit is vastgelegd in paragraaf 4.4 van de Nota Bouwen en bodemkwaliteit van het Zeeuws Platform Bodembeheer (datum: 29-05-2012). Deze nota is op te vragen via het klantcontactcentrum, tel. 14-0113. U kunt ook het onderstaande e-formulier gebruiken. Vermeldt de volledige naam van het document.

Gebruikt u het bodemonderzoek (uitgevoerd conform NEN 5740) voor een bouwaanvraag of bij grondtransacties? Dan is het onderzoek doorgaans twee jaar geldig. In veel gevallen kan deze termijn worden verruimd naar een periode van vijf jaar. Voorwaarde is dat er geen verandering in het gebruik of in de bodemgesteldheid van de onderzochte locatie heeft plaatsgevonden.

Document opvragen

Start aanvraag