Bodemonderzoek bij bouwactiviteiten

Voor een aantal bouwactiviteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen moet u bij de aanvraag daarvan een bodemonderzoek aanleveren. Hoe dit werkt, staat in de 'Nota Bouwen en bodemkwaliteit' van het Zeeuws Platform Bodembeheer (datum van publicatie: 29-05-2012). U kunt deze nota opvragen via het klantcontactcentrum van de gemeente Goes.