Bodeminformatie bij aankoop of verkoop van een huis of bedrijfspand

Makelaars en taxateurs kunnen bij de verkoop van een huis, een bedrijfspand of grond bodeminformatie opvragen bij het Kadaster of bij het Bodemloket. Ze hoeven daarvoor niet naar de gemeente.

Belangrijk om te vermelden is dat het Kadaster en het Bodemloket geen volledige informatie hebben over de milieu-hygiënische bodemkwaliteit. Bovendien hebben het Kadaster en het Bodemloket niet altijd de meest actuele gegevens. 

Wilt u weten of er op uw perceel bodemonderzoeken of –saneringen zijn uitgevoerd? Neem dan contact op met de gemeente Goes. Ook weet de gemeente op welke plekken u bodemverontreiniging kunt verwachten in verband met het historisch gebruik. Denk hierbij aan bedrijfsactiviteiten in het verleden, (voormalige) ondergrondse tanks, (kleine) verontreinigingen, asbest, voormalige stortplaatsen of andere bodeminformatie. Digitaal beschikbare bodemrapportages kunt u zelf downloaden via deze link: https://zeeland.nazca4u.nl/Rapportage/.

Overige bodeminformatie is op te vragen bij de gemeente via bodem@goes.nl