Bodembeleid grondverzet

Het beleid van de gemeente Goes voor grondverzet is vastgelegd in enkele Nota’s bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten. Hierin staat hoe u moet handelen bij grondverzet.

De kaarten bodemkwaliteitskaarten vindt u op de website https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten. Kies daar voor 'Bodemkwaliteit'. De Nota’s bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaarten met toelichting vraagt u aan via het klantcontactcentrum.