Bijplaatsen van afval tegengaan

Het tegengaan van bijplaatsen van afval blijkt lastig ondanks de maatregelen die we als gemeente nemen. Daarom vragen we ook aan u om mee te denken hoe we naastplaatsen van vuilniszakken kunnen tegengaan.

Samen aanbiedplaatsen netjes houden

Vuilniszakken naast ondergrondse containers zorgen voor rommel op straat en veroorzaken zwerfvuil. Bij de inzamellocaties aan de Beestenmarkt, Vlasmarkt, Beukenstraat, De Spinne en het Molenplein staat soms afval naast de containers. Heeft u een goed idee om deze aanbiedplaatsen schoon en netjes te houden? Laat het ons weten via www.goes.nl/bijplaatsing.