Bezwaarschriften- en klachtencommissie

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen veel beslissingen. Daarbij houden ze rekening met de mensen voor wie besluiten gevolgen hebben. Daarom nemen ze beslissingen altijd uiterst voorzichtig.

Bezwaar aantekenen

Toch is het mogelijk dat u het met een beslissing niet eens bent. U heeft dan de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.  

Informatie

Maakt u hiervan gebruik, dan krijgt u te maken met de bezwaarschriften- en klachtencommissie. Dit is een commissie die het verantwoordelijke bestuursonderdeel over de afhandeling van het bezwaarschrift adviseert. Kijk voor meer informatie hierover op www.nationaleombudsman.nl.