Bewonersorganisaties

Het bestuur van de gemeente Goes vindt deelname en betrokkenheid van inwoners belangrijk. Dit zorgt er onder meer voor dat de unieke karakters van elk dorp en elke wijk zichtbaar zijn en blijven. En het is beter voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

Betrokkenheid

Een bewonersvereniging of -organisatie is een groep vrijwilligers. Zij zetten zich in voor de dingen die inwoners in hun dorp of wijk belangrijk vinden. De vrijwilligers helpen de gemeente om duidelijker te krijgen wat de inwoners nu precies willen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid van bewoners bij het bestuur.

Inwoners zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om hun eigen dorp of wijk. De gemeente ziet hun inzet dan ook als een waardevolle aanvulling.

De bewonersorganisaties spelen een belangrijke rol bij:

 • het kleiner maken van de afstand tussen overheid en burgers;
 • het interesseren van inwoners voor zaken die in de gemeente spelen;
 • het laten inzien van de verantwoordelijkheid die inwoners hebben voor hun eigen leefomgeving.

Leefbaarheid

Het doel van elke bewonersvereniging of -organisatie is om de leefbaarheid in de omgeving te behouden of te verbeteren. De leefbaarheid in een dorp of wijk hangt af van verschillende onderdelen. Van het gedrag van de inwoners zelf, maar ook van het beleid van de gemeente en andere verantwoordelijke organisaties. Bijvoorbeeld de politie en woningbouworganisaties. Een bewonersvereniging houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:

 • sociale omgeving;
 • wonen;
 • voorzieningen;
 • verkeer;
 • werken;
 • relatie tussen burger en overheid.

Een bewonersorganisatie spreekt zowel met de overheid als de inwoners van het dorp en de wijk. Goede communicatie en steun is daarbij van groot belang. Een bewonersorganisatie is daarom goed op de hoogte van projecten en andere belangrijke zaken. Ze heeft het recht om de gemeente te adviseren, ook als die er niet om heeft gevraagd. De taken van een bewonersorganisatie zijn: 

 • opkomen voor wat inwoners belangrijk vinden;
 • advies geven;
 • signalen oppikken;
 • communiceren over en vertegenwoordigen van het eigen dorp of de wijk.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar vrijwilligers? Of zoekt u zelf vrijwilligerswerk? Kijk dan op onderstaande site.