HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Wethoudersblog André van der Reest  |  Goes moet wel die sociale gemeente blijven...

Goes moet wel die sociale gemeente blijven... (23-11-2017)

Sam de waterman Kindspecial Dina Schrijft

Als gemeente hebben we de afgelopen jaren flink ons best gedaan om ervoor te zorgen dat we ondanks bezuinigingen wél die sociale gemeente blijven. Die gemeente waar we elkaar kennen, waar we oog hebben voor elkaar en zorgen voor elkaar. Dat betekent ook dat je als wethouder niet in het Stadskantoor moet blijven, maar de mensen en samenwerkingspartners op moet zoeken. Dat doe ik dan ook met veel plezier.

Onze mantelzorgers bedanken tijdens de Dag van de Mantelzorg
Zo vond ik het weer een eer om de mantelzorgcoaches te helpen met het rondbrengen van de bedankpakketjes tijdens de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zijn een belangrijke pijler in onze samenleving. Anders dan bij vrijwilligerswerk kies je niet voor de rol van mantelzorger. Het overkomt je. Je partner of je kind wordt ziek, je ouders worden een dagje ouder en hebben meer hulp nodig of je ziet dat de buren het niet redden. Als gemeente vinden we het belangrijk dat mantelzorgers ergens terecht kunnen met vragen en dat er ondersteuning is. Dat een mantelzorger ook een keer een dagje vrij kan nemen. Om dit mogelijk te maken financieren we het mantelzorgsteunpunt van het SMWO. Maar we vinden het ook belangrijk om onze waardering uit te spreken voor al die mantelzorgers die onze gemeente telt en vieren we samen de Dag van de Mantelzorg.

Water drinken uit een bidon van Sam de Waterman
Ook vond ik het een erg leuke ervaring om welkom geheten te worden door de kids van de Kohnstammschool. Hier was ik een tijdje geleden samen met collega-wethouder Derk Alssema om kids aan te moedigen meer water te drinken. Water moet het opnemen tegen al die lekkere, zoete drankjes. Ik heb zelf zes kinderen mogen opvoeden en weet dat het soms een strijd kan zijn om je kids een gezonde keuze te laten maken. Daarom vind ik de campagne van Sam de Waterman ook echt een aanrader: op een positieve manier aandacht schenken aan het drinken van water. We deelden deze ochtend vrolijke bidons uit en hadden veel plezier met de kinderen.

Samenwerken op de Bevelanden om armoede aan te pakken
Dat staat dan weer in schril contrast met kinderen die in armoede opgroeien. Jammer genoeg zijn er ook in onze gemeenten nog kids en volwassenen die onder de armoedegrens leven. Als gemeente willen we er alles aan doen om armoede te voorkomen. Daarom hebben we samen met de vier andere Bevelandse gemeenten een kadernota armoedebeleid opgesteld. In het kort staat in deze nota dat we als gemeenten nog meer de samenwerking op moeten zoeken met partners in het Sociaal Domein om armoede te kunnen signaleren en vooral samen in te zetten op het voorkomen van armoede. Afgelopen week hebben we hiervoor een mooie start gemaakt tijdens de armoedeconferentie. Zo’n 120 professionals en vrijwilligers kwamen samen om te praten hoe we het beter kunnen doen.

Kindspecial voor superkids en hun ouders
En ik mocht deze dag het eerste exemplaar van een speciale editie van het minimamagazine Dina Schrijft ontvangen. Een kindspecial voor superkids en hun ouders. Vol leuke gratis activiteiten, gezonde traktaties die niet veel geld kosten en handige tips, weetjes en financiële regelingen. We hopen zo nog meer mensen die in aanmerking komen en nog geen gebruik maken van de tegemoetkomingen te bereiken. Bent u benieuwd naar het nummer? U kunt het opvragen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg via: secretariaatwiz@grdebevelanden.nl