HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Wethoudersblog André van der Reest

Wethoudersblog André van der Reest

Via dit blog wil ik graag allerlei ervaringen maar ook gedachten en ideeën met u delen. Zaken waar ik als wethouder mee te maken krijg of tegen aan loop. Mijn portefeuilles gaan over de WMO, Participatiewet, Arbeidsmarktregio, Welzijn, Sociale Zaken, P&O  en Gezondheidszorg.

Veel werkzaamheden gaan over het werken aan vernieuwingen en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Ervoor zorgen dat de toegang tot verantwoorde zorg en kansen op werk gegarandeerd zijn.

Het zijn onderwerpen die niet altijd direct zichtbaar of concreet te maken zijn en werkzaamheden die voor een deel achter de schermen plaatsvinden of kwesties die een lange adem betreffen.Maar het zijn wel allemaal zaken die belangrijk zijn voor de toekomst van de inwoners van de gemeente Goes en vooral ook van inwoners in kwetsbare posities.

Dit blog is een mooi middel dat ik u graag aanbied om te laten zien wat mijn werk zoal inhoudt.