HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Waterschappen, Provinciale Staten en Europese verkiezingen 2019

Waterschappen, Provinciale Staten en Europese verkiezingen 2019

Hieronder kunt u alle informatie vinden over de aankomende verkiezingen. De Waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019. Uiterlijk 6 maart ontvangt u uw stempas in de brievenbus.

De Europese Verkiezingen vinden plaats op 23 mei 2019.