HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Samenstelling B&W

Samenstelling B&W

drs. Margo Mulder

Mulder
contactgegevens en taken drs. Margo Mulder
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(0113) 249 607
E-mailadresm.mulder@goes.nl
BeleidsterreinenOpenbare orde en veiligheid, Samenwerking op de Bevelanden, Vergunningen en Handhaving, Milieu, Informatievoorziening en automatisering, Dienstverlening en publiekszaken, P&O
Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden
  Onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
  Onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland
  Onbezoldigd
 • Adviserend lid SER Zeeland
  Onbezoldigd
 • Lid van het bestuur van SER Zeeland.
  Onbezoldigd.

Niet ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Raad van Commissarissen Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
  Bezoldigd, €8.100 (bruto) per jaar
 • Lid algemeen bestuur Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid
  Onbezoldigd
Politieke partijPvdA

Derk Alssema

Alssema
contactgegevens en taken Derk Alssema
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0113) 249 605
E-mailadresd.alssema@goes.nl
BeleidsterreinenRuimtelijke ordening en volkshuisvesting, Economische Zaken, Jeugd & Onderwijs, Sport, Energie- en Klimaatbeleid, Dierenwelzijn
Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leerplicht
  Onbezoldigd
 • Lid dagelijks bestuur Huis van de Techniek
  Onbezoldigd

Niet ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Voorzitter Raad van Advies IVN Zeeland
  Onbezoldigd
Politieke partijCDA

drs. Cees Pille

Pille
contactgegevens en taken drs. Cees Pille
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0113) 249 606
E-mailadresc.pille@goes.nl
BeleidsterreinenFinanciën, Verkeer en Vervoer, Binnenstad, Openbare werken, Recreatie en Toerisme, Cultuur, Communicatie en citymarketing
Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
  Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sabewa Zeeland
  Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling OLAZ
  Onbezoldigd
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders DELTA NV
  Onbezoldigd

Niet ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid bestuur Lokaal Netwerk Zeeland VVD
  Onbezoldigd
Politieke partijVVD

Andre van der Reest

van der Reest
contactgegevens en taken Andre van der Reest
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0113) 249 605
E-mailadresa.vander.reest@goes.nl
BeleidsterreinenSociale Zaken, WMO, Participatiewet, Welzijn, Onderwijshuisvesting, Burgerparticipatie, Arbeidsmarktregio, Cultureel erfgoed en archief, Landschap en natuur, Gezondheidszorg
Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Voorzitter Zeeuwse Werkkamer
  Onbezoldigd
 • Voorzitter Stuurgroep Arbeidsmarktregio Zeeland
  Onbezoldigd
 • Voorzitter bestuur Gemeenschappelijke regeling De Betho
  Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden
  Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD
  Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
  Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Stichting Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde
  Onbezoldigd
 • Lid algemeen bestuur Stichting Milieu Educatie Centrum de Bevelanden
  Onbezoldigd

Niet ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Raad van Toezicht ViaZorg
  Onbezoldigd
 • Bestuurslid Stichting Zeeland Werkt-Infra
  Onbezoldigd
Politieke partijSGP/ChristenUnie

Hans Schild

Schild
contactgegevens en taken Hans Schild
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer(0113) 249 605
E-mailadresh.schild@goes.nl
Nevenfuncties

Niet ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Arnemuiden
  Bezoldigd, €1.500 (bruto) per jaar