HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Klachtenregeling bij gemeenschappelijke regelingen

Klachtenregeling bij gemeenschappelijke regelingen

Klachtenregeling bij gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Goes neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:

  1. Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
  2. Betho
  3. GGD Zeeland
  4. Leerplicht RMC Oosterschelderegio
  5. Openbaar Lichaam Afvalverwerking Zeeland (OLAZ)
  6. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
  7. Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
  8. Samenwerking De Bevelanden
  9. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
  10. Zeeuwse Muziekschool

Met uitzondering van Leerplicht RMC Oosterschelderegio en SWVO iedere gemeenschappelijke regeling een eigen klachtenregeling.

Leerplicht RMC Oosterschelderegio en SWVO maken hiervoor gebruik van de klachtenregeling van de gemeente Goes. Net als de gemeente Goes zijn zij eveneens aangesloten bij de Zeeuwse ombudsman.

Op de site van de Zeeuwse ombudsman kunt u ook het overzicht raadplegen van alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die bij de Zeeuwse ombudsman zijn aangesloten.

Voor de inhoudelijke regeling van de behandeling van klachten verwijzen wij u kortheidshalve naar de regeling die u op de website van betreffende gemeenschappelijke regeling kunt vinden. Dit eveneens voor het integriteitbeleid van de regeling.