HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Jaarstukken  |  Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019

De jaarrekening 2019 van de gemeente Goes sluit met een positief saldo van € 1,5 miljoen. Dit is te danken aan een aantal incidentele meevallers, zoals onder andere een hogere bijdrage vanuit het Rijk in de decembercirculaire en hogere opbrengsten van omgevingsvergunningen. Vanuit de bijdragen van het Rijk zijn een aantal verplichte, eenmalige uitgaven. Deze uitgaven komen in 2020. Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 2,9 miljoen, waardoor er feitelijk een negatief resultaat van € 1,4 miljoen ontstaat in deze jaarrekening.

Te downloaden: