HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Jaarstukken  |  Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2013

De jaarrekening 2013 sluit met een positief saldo van € 1.983.000. Ondanks het zware financiële weer waarin ook gemeente Goes verkeert, laten de jaarstukken 2013 een positief resultaat zien.