HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Jaarstukken

Jaarstukken

 • Jaarstukken 2019

  De jaarrekening 2019 van de gemeente Goes sluit met een positief saldo van € 1,5 miljoen. Dit is te danken aan een aantal incidentele meevallers, zoals onder andere een hogere bijdrage vanuit het Rijk in de decembercirculaire en hogere opbrengsten van omgevingsvergunningen. Vanuit de bijdragen van het Rijk zijn een aantal verplichte, eenmalige uitgaven. Deze uitgaven komen in 2020. Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 2,9 miljoen, waardoor er feitelijk een negatief resultaat van € 1,4 miljoen ontstaat in deze jaarrekening.

 • jaarstukken 2018

  In deze jaarrekening 2018 wordt verantwoording afgelegd over een begroting welke vastgesteld is in de voorgaande raadsperiode.

 • Jaarstukken 2017

  De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 1.773.000. In deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over een begroting welke vastgesteld is in de voorgaande raadsperiode.

 • Jaarstukken 2016

  De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van €785.000. Dit is te danken aan een aantal incidentele meevallers, zoals lagere lasten voor de WMO (1,3 miljoen) en hogere inkomsten voor de WWB (1,1 miljoen). Ook is er voor gekozen om de gemeentelijke woningen aan de Heernisseweg te verkopen (1,2 miljoen).

 • Jaarstukken 2015

  Hierbij treft u de jaarstukken 2015 aan. De jaarrekening 2015 sluit met een negatief saldo van € 857.000. Dit is een tegenvaller, maar geen verrassing. In de bestuursrapportage van afgelopen september werd een tekort van €1.388.000 op de jaarrekening verwacht. De uiteindelijke jaarstukken zijn circa 5 ton positiever dan vooraf werd ingeschat.

 • Jaarstukken 2014

  De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van € 1.420.000. Dit valt voornamelijk te wijten aan een uitkering van het gemeentefonds van zo’n 789.000 euro. Dit bestaat uit uitkeringen gemeentefonds van voorgaande jaren en hetgeen bekendgemaakt is in de decembercirculaire 2014.

 • Jaarstukken 2013

  De jaarrekening 2013 sluit met een positief saldo van € 1.983.000. Ondanks het zware financiële weer waarin ook gemeente Goes verkeert, laten de jaarstukken 2013 een positief resultaat zien.