HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Inkoop- en aanbestedingsbeleid  |  Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Lees hier meer over verschillende soorten aanbestedingen, het inkoopbeleid en leveringsvoorwaarden, contactinformatie en handige downloads.

Inkopen is het kopen van producten of diensten. Vrijwel alle organisaties kopen producten of diensten en hebben medewerkers die belast zijn met inkoop. De inkoper verwerft goederen en diensten bij externe leveranciers. Bij het inkopen van producten of diensten wordt gesproken over aanbesteding. Aanbesteding is het vragen van een bindende prijsopgave voor de uitvoering van een project of de levering van een product.

Verschillende soorten aanbesteding

  • Enkelvoudig onderhandse aanbesteding
  • Meervoudig onderhandse aanbesteding
  • Openbare aanbesteding
  • Europese aanbesteding

Inkoopbeleid en leveringsvoorwaarden

Binnen de gemeente Goes wordt er door veel medewerkers aanbesteed. Voor al deze aanbestedingen gelden het gemeentelijk inkoopbeleid en de gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Bovendien gelden voor de aanbestedingsprocedures de regels die zijn vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. Voor opdrachten groter dan 214.000 euro voor diensten en leveringen en 5.350.000 euro zijn de regels uit de Aanbestedingswet gebaseerd op Europese richtlijnen.

Inkoop

De gemeente Goes werkt volgens het door B&W vastgestelde inkoopbeleid. Het beleid geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. De gemeente Goes wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. Het inkoopbeleid zorgt voor een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk. De gemeente Goes vindt daarbij het lokaal, sociaal en duurzaam ondernemen belangrijk. Naast het inkoopbeleid* heeft de gemeente Goes ook eigen inkoopvoorwaarden* voor leveringen en diensten, inkoopvoorwaarden voor IT-leveringen en -diensten en een eigen addendum op de UAV*.

* bijlagen zijn onderaan deze pagina te downloaden

Aanbesteden

Openbare en Europese aanbestedingen die plaats vinden of plaats hebben gevonden worden gepubliceerd op www.tenderned.nl. U krijgt dan onder andere een korte beschrijving van de opdracht en informatie over waar en wanneer de aanbesteding plaatsvindt.

Vanaf 1 juli 2017 moeten de meeste onderdelen van de Europese aanbesteding volledig digitaal verlopen. Dus elektronische publicatie van aankondigingen,  elektronische beschikbaarheid van aanbestedingsdocumenten en elektronische communicatie (waaronder het indienen van inschrijvingen) is dan verplicht. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.tenderned.nl.

Informatie

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Linda Pieterse (inkoopadviseur), tel. (0113) 249 642. Mailen kan ook, naar l.pieterse@goes.nl.