HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

Welkom bij de Gemeenteraad van Goes! De gemeenteraad wil u graag betrekken bij zijn werk. Daarom wil de raad zoveel mogelijk informatie via internet beschikbaar stellen. Hieronder leest u waar u alles over de raad kan vinden.

Live te volgen

De vergaderingen van de Gemeenteraad Goes zijn live te volgen via internet en achteraf te raadplegen via ons raadsinformatiesysteem: goes.raadsinformatie.nl. In het vergaderschema leest u daarnaast wanneer de raad vergadert. Deze vergaderingen beginnen om 19:30 uur en vinden op donderdag plaats.

Enkele dagen na de vergadering kunt u de opname al terugluisteren via de audioplayer. Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Wie zitten er in de raad?

Bekijk aan de linkerkant de samenstelling van de gemeenteraad van Goes. U vindt hier hier ook de contactgegevens van de raadsleden. Meer informatie over de politieke partijen in de raad van Goes vindt u op de eigen sites van de partijen.