HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Collegeprogramma

Collegeprogramma

Door de coalitie van het CDA, de VVD en SGP/ChristenUnie is na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 het collegeprogramma voor de komende vier jaar gemaakt. In dit programma staat in grote lijnen wat zij samen met de gemeenteraad en de inwoners in de komende periode willen ondernemen en welke inzet de inwoners van het gemeentebestuur mag verwachten.

Bekijk hieronder het collegeprogramma.

Te downloaden: