HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  College van B&W

College van B&W

College van B&W

Deze foto toont het college in samenstelling van maart 2020 met wethouder Derk Alssema.
Hij is per 16 april 2020 opgevolgd door Joost de Goffau.

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college (de burgemeester en de wethouders). De burgemeester wordt benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad en heeft ook geen stemrecht. Hij is wel voorzitter van het college en van de gemeenteraad. Behalve voorzitter is hij ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad, maar zijn geen lid van de gemeenteraad. Zij blijven voor een periode van vier jaar.  Er zijn momenteel drie wethouders; een van de CDA, een van de SGP en een van de VVD.

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en is de hoogste ambtenaar binnen de gemeente.