HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  College van B&W

College van B&W

Vier mannen en in vrouw in donkere kleding poseren op een grasveld

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college (de burgemeester en de wethouders). De burgemeester wordt benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad en heeft ook geen stemrecht. Hij is wel voorzitter van het college en van de gemeenteraad. Behalve voorzitter is hij ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad, maar zijn geen lid van de gemeenteraad. Zij blijven voor een periode van vier jaar.  Er zijn momenteel drie wethouders; een van de CDA, een van de SGP en een van de VVD.

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en is de hoogste ambtenaar binnen de gemeente.